Executive Search

Reeds vele profit en non-profit organisaties hebben wij in de loop der jaren geadviseerd bij de invulling van Board & Executive posities.

Headhuntersteam werkt hierbij uiterst discreet met een zorgvuldig opgebouwd netwerk. Dit netwerk draagt er zorg voor dat wij zelden zichtbaar zijn in media uitingen. Een gedegen uitvoering van een executive search opdracht is cruciaal bij het bereiken van een optimaal resultaat.

Onze stappen hierin zien er op hoofdlijnen als volgt uit :

  • intake, bespreking werkwijze en verkenning van het functie profiel en aanvullende informatie m.b.t. functie uitvoering en bijbehorende gedragskenmerken/competenties.
  • afstemming stakeholders, in onderling overleg worden gesprekken gevoerd met enkele stakeholders binnen uw organisatie voor de afstemming van een compleet functie profiel.
  • vaststellen functie profiel. Op basis van bovengenoemde gesprekken wordt een functie profiel opgesteld met bijbehorende gedragscomponenten.
  • search, benadering kandidaten vanuit het opgebouwde netwerk (landelijk), bronnen, ondersteunende dossiers.
  • afstemming van de vastgestelde longlist van kandidaten.
  • afname interviews kandidaten door Headhuntersteam
  • afstemming shortlist & toelichting bevindingen
  • interview & selectie bij opdrachtgever
  • inzet assessment
  • afstemming assessment & aanstelling

Gedurende de gehele procedure blijven wij betrokken bij de afstemming en eventuele toelichting van de kandidaten.  

Voor de invulling van executive search opdrachten zult u in contact treden met Gerard de Vries (directeur Headhuntersteam) of Peter Roorda (directeur Headhuntersteam)

Onze meerwaarde blijkt uit ons netwerk en de jarenlange ervaring in werving & selectie en executive search. Hierin geldt dat wij geen traditionele wegen bewandelen. 


Succesvol hunten

Waarom traditionele wegen bewandelen als er veel effectievere zijn? Soms moet je grenzen opzoeken, risico nemen, het lot tarten.

home - inschrijven - contact - login

Copyright © 2017 by Headhuntersteam.nl - Disclaimer Realisatie Hesp Advies