Drie heldere tips voor een slimme werving & selectie

9 apr. 2020

Drie heldere tips voor een slimme werving & selectie

Ondanks de roerige tijden waar we allen in zijn verkeerd, voorzien we u graag van enkele nuttige tips voor een slimme werving & selectie. De concurrentie wordt feller waardoor het voor menig opdrachtgever moeilijker is om door de bomen het bos niet meer te zien. Vragen als hoe herkent u een goed recruitment bureau? Hoeveel bureaus moeten er worden ingeschakeld? Kiezen voor een werving-en-selectiebureau of een headhunter? Of is een corporate recruiter een beter alternatief? Met de volgende drie tips krijgt u inzicht in een slimme werving strategie.


Kies een corporate recruiter als er meer dan 15 vacatures openstaan

Een corporate recruiter helpt binnen uw organisatie met het aannemen van nieuw talent. De recruiter voelt feilloos aan wat voor kandidaat geschikt is voor uw organisatie. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vacatures door andere afdelingen, uitzetten van de vacature, het zoeken van kandidaten, spreken van kandidaten tot aan de eerste werkdag van de kandidaat. Het werven van een nieuwe medewerker kost gemiddeld rond de 10.000 euro. Daarnaast kost een goede corporate recruiter al gauw 150.000 per jaar (inclusief kosten van kantoorruimte, computer, telefoon, vervoer ect.). Ga er dus vanuit dat bij gemiddeld 15 vacatures de kosten van een corporate recruiter eruit zijn.


De voordelen van het aannemen van een corporate recruiter:
- Gespecialiseerd in uw bedrijf
- Specialist in de juiste manier van recruiten
- Kan goed en nauw samenwerken met andere afdeling

De nadelen van het aannemen van een corporate recruiter:
- Geen specialist in alle vakgebieden. Het werven wordt moeilijker voor vacatures waarbij hij/zij geen specialist in is.
- Doorbetalen tijdens vakanties en ziektes doorbetaald.

- Naast een corporate recruiter, is het van belang om ook nog een (arbeids)markerteer in te schakelen voor ‘employer branding’. 


Keuze tussen een headhunter of recruiter? Ga voor een headhunter

Werving-en-selectie bureaus en recruitmentsbureaus vallen onder hetzelfde begrip echter is een headhunter een ander soort.  Een headhunter gaat specifiek naar een kandidaat op zoek die aansluit bij uw organisatie en die goed aansluit bij het functieprofiel. Tijdens het proces is een headhunter een sparringpartner op strategisch niveau die samen met de opdrachtgever kijkt naar oplossingen voor het bedrijf waarbij de opdrachtgever eerder niet aan gedacht heeft. Een headhunter gaat op zoek naar een gouden match.

Een recruiter zet in op meerdere kanalen. Op de sociale mediakanalen worden potentiële kandidaten benaderd. Naast het inzetten van hun eigen netwerk, worden files verzamelt om de geschikte selectie te maken voor de opdrachtgever. Uit die selectie, kiest de opdrachtgever de kandidaat waarmee zij de juiste klik hebben.


De voordelen van recruitmentbureaus:
- Er zijn alleen kosten bij een succesvolle plaatsing.
- U kunt uit meerdere kandidaten een keuze maken.
- De vacature kan sneller worden ingevuld omdat ze een breed netwerk hebben.

De nadelen van recruitmentbureaus:
- Recruiters gebruiken dezelfde jobboards en andere sociale mediakanalen, waardoor dezelfde kandidaten benaderd kunnen worden.
- De cv’s van kandidaten kunnen bij verschillende opdrachtgevers terecht komen.

De voordelen van headhunters:
- Ze hebben kennis van uw bedrijf en kunnen daardoor de geschikte kandidaat vinden die waarde toevoegt aan uw bedrijf.
- Ze helpen met de onderhandeling en overeenkomst tussen de opdrachtgever en kandidaat.
- Ze helpen met op maat gemaakte assessments om op lange termijn ook de match te waarborgen.


Geef exclusiviteit voor een lager tarief

Voor een opdrachtgever klinkt no cure, no pay ideaal. De vacature wordt uitgezet bij drie bureaus en alleen het bureau met de juiste kandidaat krijgt betaald. De andere bureaus blijven enthousiast zoeken in de hoop om de tweede of derde vacature vervuld te krijgen en brood op de plank te krijgen. De opdrachtgever heeft tijd gestoken in gesprekken en afspraken met drie verschillende bureaus, terwijl die eigenlijk niks meer voor de organisatie kunnen betekenen.

Wanneer een recruitmentbureau de exclusiviteit heeft voor de functie, is een no cure, no pay wel een goede optie. Voor de opdrachtgever kost het minder tijd om te investeren in gesprekken om uit te leggen waar de ideale kandidaat aan moet voldoen. Daarnaast zorgt exclusiviteit voor een langer termijn relatie. Als er meerdere vacatures vervuld moeten worden, kunnen er gemeenschappelijke afspraken gemaakt worden over een lager tarief. Daarnaast zorgt een duurzame relatie ervoor dat het recruitmentbureau de organisatie nog beter kent, waardoor het werven van de geschikte kandidaat gemakkelijker wordt.

Het brengt natuurlijk ook risico’s met zich mee. Een recruitmentbureau kan er niet in slagen om de vacature te vervullen, waardoor een recruitmentbureau andere bureaus kan inschakelen om de geschikte kandidaat te vinden. Hierdoor zal de fee gedeeld moeten worden. Dit is zeer onaantrekkelijk voor andere bureaus en daarnaast heeft dat bureau de organisatie nog nooit van binnen gezien. Dan is de oplossing om gezamenlijk een maximaal termijn af te spreken, als de vacature dan niet is ingevuld, kan het andere bureau ook met toestemming mee te zoeken.


Voordelen:
- De recruiter of headhunter promoot de organisatie, waardoor er meer zichtbaarheid en naamsbekendheid gecreëerd wordt voor de organisatie.

Nadelen:
- De organisatie zelf mag niet meer werven, alle sollicitaties lopen via de externe headhunter of recruiter.


Maar wat is nu de juiste manier?

De juiste manier van werven hangt af van uw organisatie, aantal openstaande vacatures en de arbeidsmarkt. Heeft u een keuze gemaakt om voor een recruitmentbureau te kiezen? Bekijk dan gerust de referenties op LinkedIn en neem contact op met het desbetreffende bureau of de recruiter. Daarnaast raden wij u aan om eerst een persoonlijk kennismakingsgesprek aan te gaan. Hierin krijgt u een goed beeld van het bureau, de kennis en het netwerk van de headhunter of recruiter van uw bedrijf. Het kiezen voor een headhunter is in deze markt ideaal omdat er specifiek gezocht wordt naar een geschikte kandidaat. Een headhunter is op zoek naar een langdurige gouden match en daarnaast hoeft u niet bang te zijn dat de werving-en-selectie fee voor niets zijn geweest. Bent u overtuigd van de kracht van ‘headhunters’? Neem dan gerust contact op met het Headhuntersteam om de headhunting of recruiting mogelijkheden te bespreken.

Bron: Sprout. Renée Petiet (2018).

foto

Na 11 jaar vond ik mijn intrinsieke motivatie niet meer bij mijn werkgever. Hoe nu verder?

Na enige tijd vacatures in de gaten te houden, ben ik bij Headhuntersteam uitgekomen voor een vacature waarvoor zij de werving en selectie verzorgden. Hier dacht ik mijn passie weer in terug te kunnen vinden. Na een goed gesprek waarin we in zijn gegaan op de functie maar zeer zeker ook verdieping is gezocht in de persoon, zijn we tot de conclusie gekomen voor de functie te gaan. Door deze aanpak en goede begeleiding zijn de gespreken succesvol verlopen en heb ik de baan gekregen.

Ik wil Headhuntersteam bedanken. Vooral de aanpak op relatie is zeer te prijzen en schept een band.

Robert Rus