Accountancy Trends voor 2021

14 apr. 2021

Wat zijn de trends die we dit jaar in de accountancy kunnen gaan verwachten? Hoe ga je daar als Accountant mee om? Hoe spelen wij als Headhuntersteam daarop in? Drie vragen die in deze blog worden behandeld door Jos van den Adel, consultant bij Headhuntersteam.

2Volgens ING kunnen we voor de accountancy een groei van 1,5% verwachten in 2021. Indien de economie later dit jaar weer aantrekt wordt er ook verwacht dat de vraag naar adviesdiensten weer gaat toenemen (bron: ING). De verwachting is dat er dit jaar dus extra werk is en/of nog komt voor de accountant. Dit mede door het aantrekken van de economie en de NOW-regeling, een regeling die de overheid heeft ingeroepen om ondernemers financieel tegemoet te komen met de gemaakte loonkosten in 2020.

De trends van nu nemen een hoop uitdagingen met zich mee,  zoals digitaliseren op het gebied van data-analyse en de strengere wet- en regelgeving die zorgdraagt voor de kwaliteit van dienstverlening. Om dit te kunnen realiseren zullen Accountantskantoren volgens ING aandacht moeten geven aan hun strategische koers. Hun werknemers zullen op de hoogte moeten zijn van de veranderingen en bereid moeten zijn om hier in mee te bewegen. Dit mede om de ondernemer van nu goed van dienst te kunnen zijn.


Welke trends zien we/gaan we zien
De trends die we inmiddels al zien of verwachten te gaan zien zijn als volgt: gekwalificeerde medewerkers zijn schaars, automatisering en digitalisering, de noodzaak om vooruit te kijken en de druk op het nationale verdienmodel.

Wat al bekend is binnen het landschap van Accountancy, is dat veel accountants hun carrière starten binnen de kantoren van de Big4, zich inschrijven als zzp’er of misschien wel na een korte carrière de Accountancy inruilen voor het bedrijfsleven. Als accountantskantoor moet je inspelen op de wensen en behoeften van de accountant, hebben zij die competenties en de drive om een lange tijd binnen de Accountancy te fungeren en zijn ze bereid zich aan te passen, wanneer de markt dit vraagt. De ondernemer verwacht steeds meer dat de accountant hen adviseert. Adviesvaardigheden van de accountants worden daarom steeds belangrijker. Inzicht geven of het bedrijf kan gaan groeien en/of ze hun strategie moeten wijzigen. Daar staat tegenover dat de accountant vanwege de toename in automatisering overbodig is voor andere werkzaamheden.

Dit is niet voor het eerst dat digitalisering een rol speelt binnen de accountancy. Hierbij moet vooral gedacht worden aan eenvoudige administratieve werkzaamheden. Deze zijn vrijwel volledig gedigitaliseerd en geautomatiseerd via robotisering. Onder robotisering valt onder andere ‘’Robotic Accounting’’, wat geen nieuwe speler is binnen de Accountancy. Robotic Assistent daarin tegen is wel een nieuwe tool. Robotic Assistant kan gebruikt worden om mee te helpen aan de automatische maandcontroles, monitoren van de kwaliteit van de boekhouding en administraties en kan de accountant helpen om actie te ondernemen waar nodig. Een vervolgstap binnen het digitaliseringsproces is het inzetten van klantdata-analyse om zo de interne processen verder te optimaliseren en de klant nog beter van dienst te kunnen zijn.

Het economische milieu vraagt bedrijven om vooruit te kijken. Dit geldt uiteraard ook voor de accountant, vooruitkijken is noodzakelijk. Door als accountant tijdig op de hoogte te zijn van opkomende trends kunnen zij hierop inspelen en hun klanten tijdig adviseren. De klant waardeert het dat er mee wordt gedacht en proactief wordt gekeken naar de ontwikkelingen binnen de markt. Zeker nu de economie een klap heeft gehad wil je als accountant de ondernemer het beste advies geven, ook omdat er steeds meer van ze wordt verwacht. Zo wordt er steeds meer de focus gelegd op mogelijke scenario’s, dit om tijdig in te schatten wat de gevolgen op de bedrijfsresultaten kunnen zijn op bepaalde keuzes die gemaakt worden.

De laatste trend is dat er veel kritiek is op het huidige verdienmodel en dat het traditionele verdienmodel onder druk staat. Vanwege de pandemie wordt er steeds meer vanuit huis gewerkt en lijkt dit ook na de pandemie deels te worden doorgezet. Mede hierdoor kan er worden afgevraagd hoeveel declarabele uren er gemaakt kunnen worden. Wat wordt er wel of niet doorgerekend naar de klant? Steeds meer kantoren gaan daarom vaste prijzen hanteren voor hun dienstverlening.

Volgens ING,  nam ondanks een daling in volume in 2020 de omzet naar verwachting met een procent toe (bron:
ING). Dit is het gevolg van de stijging van de tarieven die voor het derde jaar op rij met twee procent zijn gestegen. De groei zat hem met name in de tarieven van de auditpraktijk en de financiële administratie, deze nam met drie procent toe. Doordat er steeds meer nadruk wordt gelegd op de controles en deze steeds intensiever worden gaan de kosten omhoog. Daar komt nog bovenop dat er een krapte is op de arbeidsmarkt en de tarieven deels ook gecompenseerd worden voor de hogere personeelskosten.

Bronnen: Accountantweek, Accountancyvanmorgen

Hoe kan de accountant inspelen op de trends van 2021?
De trends hierboven beschreven zijn eigenlijk een gevolg van de trends en ontwikkelingen binnen het ondernemerslandschap. De ondernemers van nu hebben andere verwachtingen en behoeften dan de ondernemers van een paar jaar geleden. Om te overleven en bestaansrecht te hebben in de toekomst is het noodzakelijk om je aan te passen naar de verwachtingen van de markt. Klantbehoeften veranderen immers altijd. Een economische crisis heeft hier ook invloed op.

De klant van nu verwacht van een accountantskantoor dat deze flexibel is, maatwerk levert en gaat voor een persoonlijke benadering onder begeleiding van een digitaal platform. Dit platform vereenvoudigt het inzichtelijk maken van de cijfers die relevant zijn en passen bij de behoeften en/of doelen van de klant. Als accountant is het zaak dat je in de huid kruipt van de ondernemer en zoals besproken meedenkt met de ondernemer. De accountant doet er goed aan de klant proactief te adviseren en mee te denken over de strategie van de onderneming. Deze adviezen dragen bijvoorbeeld bij aan een verdere optimalisatie van hun bedrijf en ondernemers kunnen hier direct mee aan de slag. Het blijft maatwerk omdat de ondernemer die een groot gedeelte van de administratie neerlegt bij zijn accountant komt met andere vragen dan een ondernemer die alles naar zich toetrekt. Door als accountant maatwerk te leveren in je dienstverlening kom je de ondernemer van nu al erg tegemoet. 

De klant van nu is meer bezig met het monitoren, kort cyclisch sturen en verbeteringen aanbrengen op basis van cijfers, dit alles om gestelde doelen te behalen. Snelheid en gemak worden daarom steeds meer een vereiste. Door middel van digitalisering kan dit bereikt worden en kan er snel realtime inzicht worden gegeven. Dit helpt de ondernemer enorm.

Doordat actuele gegevens snel paraat zijn kan de ondernemer proactief sturing geven aan zijn bedrijf in plaats van er achteraf achter komen of de werkzaamheden wel of niet goed zijn gegaan.

Als laatste is het belangrijk dat de accountant transparant is naar zijn klant toe. Dit was vroeger wel anders omdat door gebrek aan inzicht de klant de rekening toch wel betaalde. Tegenwoordig moet er precies worden aangegeven welke werkzaamheden tegen welke prijs weggezet worden. Mede hierdoor zijn er binnen de Accountancy steeds vaker vaste tarieven (abonnementen). Een vast bedrag per maand wordt gewaardeerd, dit verlaagt de drempel en geeft een hoop duidelijkheid. 

Bron: Dizzydata

Hoe spelen wij als Headhuntersteam hierop in?
Wij zijn op de hoogte van welke trends en ontwikkelingen er op dit moment spelen in de markt. Wat wij als Headhuntersteam al doen is goed luisteren naar de wensen en behoeften van zowel de klant als kandidaat. Door gerichte vragen te stellen weten we de wensen en behoeften van beide partijen te analyseren. Wij nemen de tijd en gaan voor een persoonlijke aanpak. Doordat wij zowel de klant als kandidaat goed leren kennen weten wij de juiste match te maken tussen hen.

De veranderingen binnen de accountancy vraagt om een ander type medewerker. Naast de welbekende hard skills zetten wij als Headhuntersteam nadrukkelijker in op soft skills. We besteden hierover aandacht tijdens onze persoonlijke gesprekken. De trends die we zien bespreken we met de accountants en we vragen wat hun ervaring hierin is en hoe zij dit denken aan te vliegen. Indien wenselijk kunnen we de gesprekken ondersteunen met een gedrag en drijfveren onderzoek, bijvoorbeeld de TTSI analyse. Deze analyse maakt het gedrag en de drijfveren van de kandidaat inzichtelijk. Door meer aandacht te schenken aan het type persoonlijkheid en de bijbehorende competenties weten we juist in te schatten of de kandidaat geschikt is voor het kantoor en de bijbehorende functie waar hij/zij voor gesolliciteerd heeft.  

Meer weten over onze aanpak? Schroom niet om contact met ons op te nemen via:


Amsterdam  020 638 27 28
Eindhoven  040 303 08 84
Zwolle  038 421 21 18
Leeuwarden  058 216 15 82
Groningen  050 526 88 84

 

foto

Een jaar geleden heeft Kenneth van Headhuntersteam contact met mij op genomen na het zien van mijn CV op het internet. Na een ontmoeting , waarbij ik heb uitgelegd hoe mijn ideale carrière in de toekomst er uit ziet, is Kenneth samen met zijn team rond gaan zoeken naar verschillende banen die bij mij zouden passen en waar ik mijn gewenste doorgroeikansen zou krijgen. Na een korte zoektocht zijn ze uit gekomen bij Barli, een constructiebouw bedrijf wat nog nieuw was voor mij en voor Headhuntersteam zelf. Al snel was het duidelijk dat dit de baan was waar ik een lange tijd naar op zoek ben geweest. Kenneth en de rest van Headhuntersteam, bedankt! Roy.

Roy Pittens