Constructeur

Wat is een constructeur?

Een constructeur (ook wel bouwmeester) is iemand die zich beroepshalve bezighoudt met het bouwen van apparaten of constructies. Onder apparaten worden bijvoorbeeld schepen, machines en vliegtuigen verstaan. Bij constructies kan je denken aan bruggen, viaducten en tunnels, maar ook woningen, winkels en kantoren. Waar het werk van de architect en ontwerper doorgaans ophoudt, gaat de constructeur verder.

De constructeur is de verbinding tussen ontwerper en bouwer en converteert een ontwerp naar een concrete draagstructuur, die kan bestaan uit o.a. balken, kolommen, vloeren en wanden en deze worden vervolgens doorgerekend. De volgende stap voor de constructeur is materialen kiezen die voor de draagconstructie gebruikt gaan worden. Draagconstructies zorgen voor de stabiliteit (stijfheid) van een bouwwerk. Hierbij zijn de meest voorkomende materialen staal, aluminium, hout, gewapend beton en metselwerk.

Wat is een constructie?

Een constructie is alles wat bestaat uit twee of meer aan elkaar gekoppelde onderdelen, welke herleidbaar en onderling met elkaar verbonden zijn. Een object dat uit een element bestaat, zoals een honkbalknuppel, is dus geen constructie. Wanneer men het heeft over de constructie van een tuinhuis, doelt men op de wijze waarop de onderdelen van het tuinhuis aan elkaar verbonden zijn. Dit wordt ook wel construeren genoemd, omdat een constructie feitelijk het resultaat is van construeren. Construeren is het creëren van een object door het combineren van onderdelen of elementen.

Gedurende het construeren worden diverse onderdelen van een constructie met elkaar verbonden, zowel via uitneembare en niet uitneembare verbindingen. Uitneembare verbindingen worden bijvoorbeeld door bouten geconstrueerd en niet uitneembare verbindingen middels lijmen of lassen. Het is belangrijk dat er van te voren wordt nagedacht over de samenstelling van een bepaalde constructie. De achterliggende gedachte hiervan is dat de wijze waarop onderdelen met elkaar zijn verbonden, consequenties heeft voor de kwaliteit en duurzaamheid van een constructie. Hierbij wordt de term constructieleer van ogenblikkelijk belang. Constructieleer wordt gedefinieerd als de wetenschap van het bouwen van constructies, zoals tunnels, bruggen, viaducten en woningen.

Wet- en regelgeving

Bij het ontwerpen van constructies zijn tientallen wetten en regels, nationaal én internationaal, van kracht. Onderwerpen kunnen hierbij uiteenlopen van technische grondslagen voor bouwconstructies(belastingen, vermoeiing en vervormingen van bouwmaterialen, (aardbevingsbestendige) stabiliteit en verbindingen van constructies, etc.) tot brandveiligheid (bijvoorbeeld: weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten, onbrandbaarheid, vuurbelasting en rookproductie van bouwmaterialen, etc.).

In Nederland is de regelgeving vastgelegd in NEN-normen (Netherlands Standardization Institute), ISO (International Organization for Standardization) en Eurocodes (Europese normen voor het toetsen van de constructieve veiligheid van alle mogelijke bouwconstructies).

In de jaren 90 heeft de Europese commissie de CEN (Comité Europeen de Normalisation) de taak gegeven de Eurocodes te ontwikkelen, deze in te voeren en actueel te houden. De technische commissie van CEN, ook wel “CEN/TC 250 Structural Eurocodes” draagt de verantwoordelijkheid voor alle Eurocodes.

Doordat bedrijven in Nederland ook constructies ontwikkelen of ontwerpen voor klanten in het buitenland dient men rekening te houden met de daar geldende wetgeving. Voorbeelden van buitenlandse instanties die codes en standaarden voor constructies vaststellen zijn de DIN (Deutsches Institut für Normung), ASME (American Society of Mechanical Engineers) en de DNV GL (Ship and offshore classification society).

Wat doet een constructeur?

De taken van constructeurs zijn over het algemeen als volgt:

 • Verantwoordelijk voor technisch beheer en specificaties van machines en installaties
 • Specificeren van machines en installaties
 • Ontwerpen en uitdetailleren van werktuigbouwkundige installaties en onderdelen
 • Maken van ontwerp- en revisietekeningen met 2D- en 3D-softwareprogramma’s zoals Building Design Suite, Inventor, AutoCAD, Tekla, Navisworks, SolidWorks en Pro/Engineer
 • Constructieberekeningen maken van ontwerp, bestek en uitvoeringsfasen
 • Berekenen en controleren of (draag)constructies en materialen voldoen aan de geldende normen en voorschriften, voor zowel nieuwbouw als verbouw, waaronder de NEN, ISO en Eurocodes
 • Inschatten van afbreukrisico’s en resultaat evenals de consequenties van te voren bepalen
 • Aanvoeren van innovatieve en creatieve ideeën op gebied van constructies en visueel ontwerp
 • Begeleiden realisatie van ontwerp en toelevering van componenten in samenwerking met anderepartijen en toeleveranciers
 • Onderhouden van contacten met en tussen leveranciers en collega’s
 • Rapporteren en aanleveren van input met betrekking tot doelstellingen en planning aan projectleider
 • Deel uitmaken van projectteam met bijbehorende verantwoordelijkheden en begeleiden van samenstelling productiedocumenten
 • Schrijven en begeleiden van technische documenten en productiedocumenten gedurende requirement-, ontwerp- en bouwfase
 • Belangrijke onderwerpen: functieomschrijving constructeur, functie-eisen constructeur, functieprofiel constructeur, taken van een constructeur, verantwoordelijkheden constructeur, wat doet een constructeur, wat is een constructeur, werken als constructeur, werkzaamheden constructeur.

  Waar werken constructeurs?

  Constructeurs werken bijvoorbeeld bij een aannemersbedrijf, ingenieursbureau of een fabrikant van bouwproducten. Mensen met wie ze te maken hebben zijn onder meer, behalve opdrachtgevers en leveranciers: projectleiders, architecten, bouwkundig tekenaars, CAD-tekenaars, stedenbouwkundigen en ingenieurs.

  Belangrijke onderwerpen: constructeur collega's, waar werken constructeurs.

  Hoe word je constructeur?

  De benodigde opleiding voor constructeur is een hbo- of wo-opleiding Bouwkunde of Civiele Techniek. Met een mbo-opleiding kun je aan de slag als tekenaar/constructeur en assisteer je de constructeur met calculaties en uitwerken van bouwtekeningen.

Onze vacatures voor de functie Constructeur

Resultaat 1-10 van 12 items.
foto

Vanaf het eerste moment is het fijn praten met Paul. Hij luistert goed naar de wensen/dromen/ambities. Ook is hij een fijne sparringspartner. Voor een goede spiegel voorhouden, kan je bij Paul terecht.

Irene Drent - de Vries