Calculator

Wat is een calculator?

Een calculator is iemand die berekeningen maakt van de benodigde materialen en uren voor bouwprojecten, om op basis hiervan een begroting op te stellen. Die berekeningen maakt hij aan de hand van onder meer bestekken, tekeningen en prijsgegevens.

In sommige organisaties valt de rol van calculator samen met die van werkvoorbereider. Algemeen gesteld is de functie van werkvoorbereider breder dan die van calculator: naast de kostencalculaties houdt een werkvoorbereider zich bijvoorbeeld ook bezig met het voorbereiden van bouwwerkzaamheden en het samenstellen van werkinstructies. Daarnaast is een werkvoorbereider vooral betrokken bij technische projecten, terwijl een calculator met name in de bouw actief is.

Wat doet een calculator?

De precieze taken die een calculator heeft, kunnen enigszins verschillen per organisatie. Over het algemeen vallen zijn werkzaamheden uiteen in drie hoofdtaken:

1. Uitrekenen van materialen en hoeveelheden

De calculator verzamelt de benodigde projectgegevens (bijvoorbeeld bestek, bestektekeningen, voorlopig ontwerp, definitiek ontwerp en nota van inlichtingen) en bestudeert deze nauwkeurig. Op basis hiervan bepaalt hij de benodige materialen en hoeveelheden en bepaalt hij de kostprijzen. Dit alles onderbouwt hij met een zogeheten uittrekstaat, waarin van alle materialen wordt vermeld om welke maten, uitvoeringen en aantallen het gaat.

Deeltaken bij deze kerntaak zijn bijvoorbeeld:

 • Nauwkeurig bestuderen van bestekken, tekeningen, ontwerpen en de nota van inlichtingen
 • Controleren van alle aangevraagde gegevens op juistheid
 • Zo nodig inwinnen van extra informatie bij betrokken partijen
 • Per onderdeel invoeren van de juiste hoeveelheden voor de uittrekstaat
 • Uitrekenen van de kostprijs aan de hand van de benodigde materialen en hoeveelheden

2. Aanvragen en verwerken van offertes

Om tot een begroting te kunnen komen, dient de calculator eerst te bepalen voor welke onderdelen offertes moeten worden aangevraagd bij onderaannemers en/of leveranciers. Wanneer de offertes zijn uitgebracht, zal de calculator deze (vaak in samenwerking met een projectleider of leidinggevende) met elkaar vergelijken. Dit wordt ook wel het spiegelen van offertes genoemd.

Onder deze kerntaak vallen bijvoorbeeld de volgende deeltaken:

 • Zorgvuldig rangschikken van binnengekomen offertes
 • Controleren van offertes op juistheid en volledigheid
 • Voeren van overleg met onderaannemers over de uitgebrachte offertes
 • Spiegelen van de verschillende offertes

3. Opstellen van begrotingen

Op basis van de uitgetrokken materialen, hoeveelheden en prijzen (opgenomen in de uittrekstaten) stelt de calculator de zogeheten ‘moederbegroting op’. Vanuit deze moederbegroting kunnen verschillende begrotingen worden samengesteld. Onderdeel van de begroting is de aanbestedingssom, die wordt bepaald vanuit de algemene uitvoeringskosten van het project.

Deeltaken zijn bijvoorbeeld:

 • Zorgvuldig samenstellen en controleren van de moederbegroting
 • Duidelijk en volledig onderbouwen van de genoemde prijzen
 • Gebruikmaken van calculatiesoftware (bijvoorbeeld Calc-Pro+, wpCalc-Lt, BouwCalc, Intrisys of InnoCalc) en database- en CRM-software

Waar werken calculators?

Als calculator ben je over het algemeen werkzaam bij een aannemersbedrijf, architectenbureau, adviesbureau in de bouw of bij de overheid. Tot je directe collega’s behoren bijvoorbeeld planners, architecten, uitvoerders, (onder)aannemers, projectleiders, bouwkundig tekenaars en technisch tekenaars.

Sommige calculators hebben zich gespecialiseerd op een bepaald onderdeel van de bouwsector; zij zijn bijvoorbeeld calculator renovatie en onderhoud, calculator wegenbouw of calculator dak- en geveltechniek.

Hoe word je calculator?

Er zijn verschillende opleidingen die je kunt volgen om als calculator aan het werk te gaan, alle op mbo-niveau. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Calculeren en werkvoorbereiding
 • Middenkaderfunctionaris bouw
 • Middenkaderfunctionaris infra
 • Kaderfunctionaris werkvoorbereiding en calculatie

Onze vacatures voor de functie Calculator

Resultaat 1-10 van 44 items.
foto

Headhuntersteam heeft mij op een zeer professionele manier geholpen aan mijn vervolgstap in de accountancy. Arjen was vanaf de kennismaking erg betrokken. Hij heeft met mij rustig besproken welke mogelijkheden er voor mij zijn en omdat hij een groot netwerk heeft, kon hij mij verschillende opties aanbieden. Ik ben erg blij met de manier hoe Arjen mij benaderd heeft en hoe die mij geholpen heeft. Mocht ik nog een vervolgstap maken binnen de Accountancy is Arjen mijn eerste aanspreekpunt door de prettige ervaring.

Menno Jousma