Accountant

Wat is een accountant?

Een accountant is iemand die de boekhouding en de financiële administratie van een bedrijf of instelling controleert. Het betreft een beschermde titel: AA staat voor accountant-administratieconsulent; RA voor registeraccountant. AA-accountants hebben een hbo-opleiding gevolgd, terwijl de opleiding tot RA-accountant een universitaire opleiding is.

Wat doet een accountant?

Accountants houden zich bezig met het controleren, beoordelen en samenstellen van jaarrekeningen en andere financiële overzichten. Ze kunnen de volgende verklaringen afgeven omtrent de documenten:

Controleverklaring

De controleverklaring betreft een accountantsverklaring die betrekking heeft op de controle van een financieel overzicht. Dit is bijvoorbeeld een jaarrekening, verzekerd belang of subsidieafrekening. Het opstellen gebeurt in zo’n geval door het bestuur of de directie van een organisatie, de accountant heeft een controlerende en rapporterende taak. Afhankelijk van de deugdelijkheid van een document kan hij een oordeel geven:

  • Goedkeurende controleverklaring
  • Goedkeurende controleverklaring met beperking
  • Afkeurende controleverklaring
  • Verklaring van oordeelonthouding

Beoordelingsverklaring

Bij een beoordelingsverklaring gaat de accountant minder diepgravend te werk dan bij een controleverklaring (hij toetst bijvoorbeeld de adminstratieve organisatie niet), waardoor deze verklaring ook minder zekerheid biedt en in de praktijk minder vaak wordt aangevraagd. Ook in de formulering zit een verschil: in een beoordelingsverklaring verklaart men dat ‘niet is gebleken’ dat er reden is om het getrouwe beeld van het document in twijfel te trekken. Wat betreft het afgeven van de verklaring zijn de mogelijkheden gelijk: een goedkeuring, goedkeuring met beperking, afkeuring of onthouding van een conclusie.

Samenstellingsverklaring

Een samenstellingsverklaring wordt afgegeven wanneer een accountant op basis van door bestuur of directie geleverd cijfermateriaal een financieel overzicht samenstelt van een organisatie. Anders dan bij een controle- of beoordelingsverklaring, is er bij deze samenstelling geen zekerheid wat betreft de getrouwheid, als gevolg van de aard van de opdracht. Accountants zijn echter gebonden aan gedragsregels en standaarden, wat de opdrachtgever toch een zekere garantie geeft dat deze zijn werk goed uitvoert.

Overige werkzaamheden

Naast het behandelen van financiële overzichten voeren accountants nog andere werkzaamheden uit, zoals:

  • Verstrekken van advies en ondersteuning op financieel, juridisch, bedrijfseconomisch en fiscaal gebied
  • Opstellen van interne en externe rapportages
  • Optreden als bemiddelaar (mediator)
  • Adviseren en ondersteunen op het gebied van verkoop van ondernemingen
  • Meedenken en adviseren omtrent de inrichting van de ondernemings- en financieringsvorm

Belangrijke onderwerpen: functieomschrijving accountant, functie-eisen accountant, functieprofiel accountant, taken van een accountant, verantwoordelijkheden accountant, wat doet een accountant, wat is een accountant, werken als accountant, werkzaamheden accountant.

Waar werken accountants?

Als accountant kun je werken voor een accountantskantoor, maar ook intern bij een grote organisatie of de overheid. Daarnaast zijn er grote ondernemingen die een CFO hebben met een accountancy-achtergrond: de zogeheten accountant in business. Vaak begint men in de accountancy als assistent-accountant. Een projectaccountant ten slotte opereert niet in de volledige onderneming, maar alleen in een bepaald project. 

AA-accountants werken vaak voor organisaties in het midden- en kleinbedrijf, de land- en tuinbouw, (kleinere) verenigingen en stichtingen en beoefenaars van vrije beroepen. RA-accountants zijn over het algemeen werkzaam voor (grotere) commerciële organisaties, al dan niet als accountant in business.

Tijdens hun werk komen accountants bijvoorbeeld in aanraking met boekhouders, belastingadviseurs, bedrijfsjuristen, advocaten, financial controllers, risk managers, CEO’s en CFO’s.

Belangrijke onderwerpen: accountant collega's, waar werken accountants.

Hoe word je accountant?

De hbo-opleiding Accountancy leidt op tot accountant-administratieconsulent (AA). De meeste registeraccountants (RA) hebben een wo-bachelor in Bedrijfseconomie, Business Administration of Accountancy en een aanvullende master (en eventueel nog een postmaster). Voorbeelden van deze (post)masters zijn: Accountancy & Controlling en Accounting, Auditing & Control. Onder andere de Nyenrode Business Universiteit, de Erasmus Universiteit en de universiteiten van Groningen, Maastricht,Nijmegen bieden deze accountancyopleidingen aan. Belangrijke onderwerpen: bijscholing accountant, carrière accountant, accountant worden, omscholing accountant, opleiding accountant, opleidingsniveau accountant, studeren voor accountant, studie voor accountant.

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

AA en RA-accountants staan in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) (voorheen NIVRA en NovAA). De NBA is een bij wet ingestelde organisatie die onder meer is belast met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten.

Onze vacatures voor de functie Accountant

Resultaat 1-10 van 72 items.
foto

In de eerste instantie had ik gereageerd op een functie bij een corporatie welke de wervingsprocedure uitbesteed heeft bij Headhuntersteam. Ik werd vervolgens de volgende dag al gecontacteerd door Ben Wentink. De functie waarop ik gereageerd had was op dat moment niet mogelijk met mijn werkervaring maar hij wist me te vertellen dat hij wel met mijn profiel aan de slag kon binnen zijn netwerk. Tijdens dit telefoongesprek hebben we dus gelijk een afspraak ingepland om op het kantoor in Zwolle kennis te maken en mijn wensen door te spreken.
Mijn contact met ben heb ik als erg fijn ervaren. Het feit dat ik ook direct een promotie wilde maken t.o.v. mijn huidige functie maakte de opdracht wat complexer. Omdat ik in het verleden slechtere ervaringen heb gehad met consultants was ik een beetje sceptisch. Echter wist Ben mij een week later te vertellen dat er een optie beschikbaar was bij een andere corporatie in Harderwijk. Deze organisatie zocht iets wat precies bij mijn profiel bleek te passen. Ik Heb dus sterk het gevoel dat er in de procedure maatwerk toegepast is en dat Ben deze 2 puzzelstukje perfect in elkaar heeft weten te plaatsen. De afspraken kwamen snel tot stand en het was direct de perfecte match. Daarnaast ben ik ook tevreden over het feit dat Ben de salarisonderhandeling al een slinger in de goede richting heeft gegeven. In principe hoefde ik hier niets meer voor te doen.
Ik ben zeer tevreden. Natuurlijk wil je als sollicitant het liefst iedere dag weten wat er allemaal achter de schermen gebeurt maar dit is niet realistisch. Vooral de pro activiteit en snelheid van het proces is mij zeer goed bevallen.
De uitkomst is dat ik een baan heb! Vorige week heb ik mijn contract kunnen tekenen en 4 december kan ik starten. Mocht ik in de toekomst hulp nodig hebben bij dergelijke vraagstukken dan zal ik zeker weer bij Headhuntersteam aan de bel trekken.

Paul Versteeg