De directie van Headhuntersteam staat stil bij het jaar 2021

16 dec. 2021

De decembermaand staat bij Headhuntersteam vaak in het teken van afronding van het boekjaar,  het maken van analyses van het afgelopen jaar, het opstellen van prognoses , het vaststellen van budgetten en het maken van plannen voor het komende jaar. Althans plannetjes smeden en prognoses bijstellen is een continue proces en kent tussentijds aanpassing. Anderzijds in december moet het huis staan voor het volgende jaar en sparren we tussentijds wel over het keukenblok of de badkamer. 

 

Echter is december ook de maand van tradities en bezinning. Bezinning die verder gaat dan stil staan bij de performance van je onderneming. De realiteit van december maakt ons inzichtelijk dat er  genoeg problemen en uitdagingen zijn waar we als maatschappij hopelijk snel oplossingen voor kunnen bieden. Stijgende corona cijfers, halve klimaat afspraken, woningnood, vluchtelingstromen aan onze oostgrens die geen thuis kennen, inflatie en verharding van standpunten over vaccinaties. Factoren die zich vertalen in onrust, protest en geweld. 


Deze realiteit doet een terugblik en uitdagend organisatie perspectief voor een nieuw jaar in een schril contrast met elkaar staan. Deze grillige tijden gaat een ieder aan en dus ook onze organisatie. De centrale vraag is wat wij als individu, organisatie en maatschappij kunnen betekenen, om deze verharding van standpunten en tegenstellingen, te kunnen reduceren. Pasklare antwoorden kennen we niet,  echter hopen we deze blog te eindigen met enig houvast voor het nieuwe jaar. 


Stilstaan in wederom een bewogen ondernemersjaar vraagt iets van de organisatie en medewerkers. Immers hoe bedien je organisaties van het juiste talent als de arbeidsmarkt enorme schaarste kent. Wat beloof je organisaties en  wat is het perspectief wat je kandidaten kan bieden? Bepalen kandidaten momenteel de markt of houd je als organisatie vast aan de voorwaarden zoals deze voor iedere medewerker gelden. Dilemma’s waar het evenwicht uitermate wankel kan zijn. 

Onderzoek van LinkedIn (*) laat zien dat de behoefte van medewerkers aan het veranderen is. Naast een goede balans werk en privé, uitdagend werk, collega’s en bedrijfscultuur die inspireren, zijn prioriteiten die snel aan het stijgen zijn sinds het begin van de coronacrisis. Een bedrijf met een indrukwekkende missie +35% , een inclusieve werkplek voor mensen met verschillende achtergronden +22% en medewerkers die zeggenschap hebben over hun taken en prioriteiten + 18% zijn kenmerken die tegenwoordig meespelen in het maken van keuzes voor kandidaten. 

 

Kortom het werven en binden van talent kent zo zijn uitdagingen. Schuivende panelen vraagt iets van onze creativiteit, marktbenadering en toezeggingen. Een analyse over 2021 laat zien dat Headhuntersteam er ook dit jaar uitstekend  in is geslaagd  opdrachtgevers en kandidaten te bedienen van het juiste talent en loopbaanperspectief. Ook in een schaarse en wispelturige arbeidsmarkt zijn wij in staat gebleken vraag en aanbod op elkaar te laten aansluiten. Wel zien we verschuivingen van fysieke benadering  naar digitale oriëntaties. Onze aanwezigheid en investeringen in digitale platvormen  heeft ons deels deze groei laten realiseren. Anderzijds zorgt ons netwerk nog altijd voor de cruciale schakel om vraag en aanbod aan elkaar te verbinden en een duurzame verbinding met elkaar aan te gaan. De huidige markt vraagt een enorme toewijding en creativiteit van onze consultants. Hieruit blijkt dat het op orde hebben van je netwerk in veel gevallen bepalend is om opdrachtgever en kandidaat te voorzien van de juiste verwachtingen. 

Het jaar 2022 kent veel onzekerheden. De schaarste op de arbeidsmarkt zal waarschijnlijk nog even doorgaan. Dit betekent voor Headhuntersteam naast de investeringen en zichtbaarheid op digitale platformen bovenal een intensivering in ons netwerk. Datavergaring is hierin niet leidend. Elkaar kennen of nog beter leren kennen is de crux in een optimale afstemming tussen de vraag en het aanbod. Dit vraagt om te leren schaken op meerdere borden (digitaal & fysiek), transparantie in afstemming en advies. Kenmerken waar Headhuntersteam extra accenten zal leggen in 2022. 


Terugkomend op de centrale vraag wat wij als individu, organisatie, maatschappij kunnen betekenen om verharding van standpunten en tegenstellingen te kunnen reduceren, stuitte ik op een Quote van Inayat Khan, Indiaas musicus, schrijver en filosoof die schreef: “Een ziel bewijst haar evolutie in de mate van verdraagzaamheid die ze toont”. 
Een open deur? Wellicht maar ook een mooie start om mee te beginnen in een hopelijk gezond, vreedzaam en succesvol nieuw jaar. 


Directie Headhuntersteam. 

 

 

* Bron LinkedIn 
 

foto

De afgelopen periode hebben wij regelmatig een beroep gedaan op Headhuntersteam. Haar ondersteuning bij het zoeken naar de juiste mensen voor ons, Boon Accountants Belastingadviseurs, ervaren wij als zeer prettig. Korte lijnen, goede terugkoppeling en uiteraard het feit dat Headhuntersteam ook in staat is om geschikte mensen voor te dragen die passen bij een kantoor als Boon. Bedankt voor de prettige samenwerking!

Marith Schaven-HR Manager