Drijfveren als basis voor een succesvolle match

23 jul. 2020

Dagelijks ondersteunen wij onze opdrachtgevers en kandidaten bij het maken van juiste keuzes als het gaat om de ideale vervolgstap in je carrière of de ideale kandidaat voor de openstaande vacature. Door onze ervaren consultants, netwerk en opgebouwde ervaring van inmiddels 22 jaar, hebben wij een scoringsratio van 96%. Onderzoek wijst uit dat 96% van onze kandidaten na een jaar nog steeds werkzaam is bij de opdrachtgever. Om deze hoge score in stand te houden, is het essentieel om een goed beeld te krijgen van onze kandidaten. Door een gedrags- en drijfverenanalyse kunnen wij de voorspellende waarde van een geschikte kandidaat inschatten en weten wij na een analyse of de kandidaat en opdrachtgever een goede match zijn. Wat levert een gedrags- en drijfveren analyse jou op? De eventuele consequenties van keuzes op basis van een “onderbuikgevoel” zijn aanzienlijk.

Kosten mismatch

Allereerst kent een niet succesvolle bemiddeling (mismatch) van kandidaat en opdrachtgever alleen maar verliezers. Voor een sollicitant heeft een mismatch een  stevige impact op het zelfvertrouwen. Het doet daadwerkelijk iets met je gemoedstoestand en heeft daarnaast ook de nodige financiële consequenties. Kortom een overstap naar een andere werkgever vraagt om een juiste balans tussen objectiviteit, zelfinzicht en vormgeving van ambities en uitdagingen. people-on-a-video-call-4226262

Anderzijds, organisaties steken een hoop energie in het binnenhalen van talent. Kosten noch moeite worden gespaard om een nieuwe medewerker te laten slagen. Sinds enkele jaren zien we welgemeende  “onboardingsprogramma’s”  opgezet worden om alles te laten slagen. Mijn sceptische ondertoon heeft niet zozeer te maken met deze intenties, die ik toejuich, maar wel met de praktijk die er vaak weerbarstiger uitziet. Aan een “onboardingprogramma” gaat een grondige selectie vooraf. Het is met name de gemakzucht waarmee organisaties en ook sollicitanten keuzes maken waar ik de aandacht op wil vestigen. Een kleine rekensom voor de organisatie geeft inzage wat voor impact  een mismatch kan hebben. Gemiddeld kost een mismatch van een kandidaat de organisatie binnen een half jaar al snel € 25.000 tot € 30.000 euro. Grote bedragen waarin de opleidingstijd en een “onboardingstraject” met bijbehorende kosten nog niet eens zijn meegenomen. Los van de kosten,  kan een mismatch ook nog eens zorgen voor onrust in de organisatie. Werknemers kunnen kritischer worden op de nieuw geworven collega's en het vertrouwen in een zorgvuldig werving & selectie traject kan schade oplopen.

Je moet je als sollicitant en organisatie afvragen of je wel genoegen moet nemen met een of twee selectiegesprekken om een langdurige relatie met elkaar aan te gaan. Van belang is dus om deze gesprekken zorgvuldig in te kleden. Deze gesprekken vragen dus naast een kennismaking  om diepgang en het spiegelen van verwachtingen om tot de juiste keuzes te komen. Kortom wees zorgvuldig in het maken van juiste keuzes als het gaat om je vervolgstap of het binnenhalen van de juiste kandidaat. Het selecteren van een juiste baan of geschikte kandidaat vraagt meer dan alleen het “afvinken” van harde criteria en een gevoel wat is ontstaan in een of twee selectiegesprekken. Daarnaast is dit "gevoel" goed te onderbouwen?

Veel organisaties maken keuzes voor kandidaten op basis van harde criteria (opleiding, werkervaring) en zachte criteria (competenties). Echter hoe goed zijn deze harde en zachte criteria onderzocht? Harde criteria zijn relatief makkelijk te onderzoeken door het opvragen van getuigschriften, diploma’s en het doen van 1 of meerdere referentiechecks. Echter hoe krijg je de vinger achter gedrag en drijfveren van kandidaten? Met verbazing zien wij in praktijk met regelmaat hoe opdrachtgevers op basis van “onderbuikgevoel” een verwachting  schetsen en knopen doorhakken. Vanzelfsprekend is een “onderbuikgevoel” een redelijke indicatie. Anderzijds vraagt een onderbuikgevoel met een kostenplaatje € 25.000 wellicht iets meer onderzoek..

Krijg inzicht in gedrag en drijfveren

person-731479_1920Allereerst dien je een bureau niet alleen af te rekenen op een succesvolle plaatsing maar vooral op de bestendigheid van deze plaatsing. Daarnaast speelt de advisering en het netwerk van de consultant hierbij een cruciale rol. Wij zijn in staat om de voorspellende waarde van een kandidaat in te schatten en advies te geven wat de organisatie met betrekking tot gedrag en onderliggende drijfveren mag verwachten van een kandidaat. Uit ervaring weten wij dat een mismatch in circa 70% van de gevallen ontstaat door verkeerde verwachtingen die ontstaan vanuit de zachte criteria.  Door een gedrags- en drijfveren analyse, geven wij een kandidaat inzicht en zekerheid door de verwachtingen af te stemmen. Daarnaast geeft het de organisatie duidelijkheid wat men kan verwachten van de zachte criteria van een kandidaat.

Wij werken al jaren met een gedrags- en drijfveren profiel die inzage geven in het gedrag en de onderliggende drijfveren van kandidaten. Wij krijgen hiermee een nauwkeurig beeld van hoe de kandidaten omgaan met problemen, personen, stress en procedures. Op basis van het geschetste profiel ontstaat een duidelijk beeld van wat de opdrachtgever kan verwachten van de kandidaat en of de gedragsstijl matcht met de bedrijfscultuur, de gedragsstijl van de andere collega’s of een bepaalde manier van leiding geven. Daarnaast geeft het inzage in de elementen wat een medewerker belangrijk vindt, wat hem of haar motiveert of juist in beweging brengt.

“Hoe meer iemands drijfveren en behoeften bevredigd worden in een bepaalde functie, hoe gelukkiger de kandidaat zal zijn.”

Daarnaast heeft de kandidaat een groter betrokkenheid bij het werk. De kandidaat wiens drijfveren in de functie aan bod komen, zal vanuit een intrinsieke motivatie handelen en meer willen presteren. Met deze analyse is een voorspellende waarde af te geven wat de organisatie met betrekking tot gedrag en de bijbehorende talenten mag verwachten bij kandidaten. Het is uitermate waardevol in de onderbouwing van keuzes met betrekking tot functieprofielen. Tevens is het een uitstekende  hulpmiddel bij coaching en voortgang gedurende het dienstverband. Je kent immers iemands kwaliteiten en valkuilen of “allergieën”.

Wat mag het kosten

Allereerst heb je een aanzienlijk lager risico op “faalkosten”. Er zijn namelijk gelijkgestemde verwachtingen geschetst naar de kandidaat en opdrachtgever. Daarnaast geeft het inzicht in zowel de talenten als ook de valkuilen van kandidaten waardoor deze analyse ook te gebruiken kan worden als advies voor het vervolg van een verdere carrière en coaching. Maak inzichtelijk wat de kosten en baten zijn. Weeg de kosten af van de afname van de gedrags- en drijfveren analyse (€ 1100,-) versus de risico’s van een mismatch € 25/30.000.

Wil jij kennismaken en meer inzicht krijgen in onze diensten? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met een van onze consultants. Zij geven jou graag inzicht in de meerwaarde van deze diensten.

Amsterdam: 020 638 27 28
Leeuwarden: 058 216 15 8
Eindhoven: 040 303 08 84
Zwolle: 038 421 21 18
Groningen: 050 526 88 84

 

foto

Een jaar geleden heeft Kenneth van Headhuntersteam contact met mij op genomen na het zien van mijn CV op het internet. Na een ontmoeting , waarbij ik heb uitgelegd hoe mijn ideale carrière in de toekomst er uit ziet, is Kenneth samen met zijn team rond gaan zoeken naar verschillende banen die bij mij zouden passen en waar ik mijn gewenste doorgroeikansen zou krijgen. Na een korte zoektocht zijn ze uit gekomen bij Barli, een constructiebouw bedrijf wat nog nieuw was voor mij en voor Headhuntersteam zelf. Al snel was het duidelijk dat dit de baan was waar ik een lange tijd naar op zoek ben geweest. Kenneth en de rest van Headhuntersteam, bedankt! Roy.

Roy Pittens