Een fysieke ontmoeting, na corona overbodig of broodnodig?

19 mei 2021

Meer dan een jaar geleden werd in een korte tijd alles omgetoverd naar een onlineversie. Waar er eerst werd gedacht dat dit voor veel aangelegenheden niet mogelijk was, bleek er meer mogelijk te zijn dan wij dachten. Evenementen online, verjaardagen online, lezingen online en sollicitatiegesprekken online. Wat blijkt? Het is deels de ‘norm’ geworden. Trouw laat weten dat ook na de coronacrisis meerdere bedrijven een aantal dagen per week thuiswerken willen invoeren (2020). PW voegt hieraan toe dat ook het onderwijs deels online zal blijven (Bos, 2020). Nu is de grote vraag, wat werkt het best en in welke situaties? Headhuntersteam heeft zijn eigen kijk op de verandering naar een online werving, selectie & detachering wereld.

Laten we een kijkje nemen in het sollicitatieproces van Headhuntersteam voor corona. Als een sollicitant geschikt of voldoende aansluiting heeft op het functieprofiel werd vrijwel direct een afspraak ingepland om op ons kantoor kennis te maken. Tijdens de kennismaking wordt gekeken of de kandidaat geschikt is voor de desbetreffende vacature, en anders eventueel voor een andere vacature. Hierna volgen nog meerdere gesprekken, met onder andere het bedrijf zelf, allemaal face-to-face.

Nu tijdens corona, zijn de face-to-face gesprekken ingeruild voor een gesprek via Zoom, Teams of GoogleMeets. In onze ogen een prima oplossing om ons werk te blijven doen volgens de richtlijnen van het RIVM, maar zeker niet om de “norm” te worden. Hier hebben wij verschillende argumenten voor. Ontwerp zonder titel_18_

Om te beginnen staan we graag stil bij de kracht van lichaamstaal. Naast verbale communicatie is de non-verbale communicatie erg belangrijk. Denk hierbij aan de handdruk die je geeft, jouw blik tijdens het gesprek, de manier van bewegen en jouw lichaamshouding. Tijdens het gesprek wordt door de gesprekspartner al een beeld geschetst over de sollicitant voor dat iemand überhaupt een woord heeft gesproken. Deze non-verbale communicatie wordt door ons erg waardevol bevonden.

Naast lichaamstaal wordt er in een face-to-face gesprek ook naar jouw uitstraling gekeken. Een uitstraling zegt vaak veel over de persoon en geeft meteen een eerste indruk. Dit zelfde geldt voor de ambities die beter over komen in een fysiek gesprek dan in een online gesprek. Alles bij elkaar zorgt dit ervoor dat er in een fysieke setting een beter gespreksklimaat wordt gecreëerd waardoor er meer ruimte ontstaat om gezamenlijk te kijken naar de toekomst. Dit is zowel in het voordeel van de kandidaat als voor de opdrachtgever, hoe beter het beeld van elkaar hoe beter een match gemaakt kan worden.

Hoewel de bovenstaande argumenten vooral aangeven dat een fysiek gesprek beter is, zijn er ook argumenten waarin een online gesprek genoeg voordelen kent. De winst van een online gesprek is de lagere drempel om in gesprek te gaan. Denk hierbij aan een veiliger en anoniemer gevoel tijdens het eerste gesprek in een vertrouwde omgeving, met hiernaast het voordeel dat het minder tijdrovend is door bijvoorbeeld reistijd.  

Ontwerp zonder titel_19_Het doel? Het goede behouden en de voordelen van online gesprekken voeren toepassen in onze werkwijze. Het heroverwegen om kandidaten de mogelijkheid te geven om het eerste gesprek online te voeren  is hier een voorbeeld van. Dit om de drempel voor een gesprek lager te maken.

Wat voor ons cruciaal is om naar terug te keren is in ieder geval een laatste gesprek fysiek om zo daadwerkelijk de kandidaat en werkgever ervan te verzekeren dat alle criteria, uitdagingen en belemmeringen genomen zijn en er hieruit voortvloeiend geen verassingen meer ontstaan bij de start van een dienstverband.

Hier hoort in onze ogen fysiek contact bij, in elke situatie. Fysieke gesprekken leveren simpelweg meerwaarde op in een eindoordeel van zowel de kandidaat en werkgever.

Wij kunnen dan ook concluderen dat de voorkeur altijd een fysiek gesprek is en blijft, hoewel bij een hinderpaal de online omgeving gebruikt kan blijven worden om zo de drempel tot solliciteren te verlagen.

Ben jij benieuwd wat wij als Headhuntersteam voor jou als kandidaat of als opdrachtgevers kunnen betekenen of heb je nog vragen naar aanleiding van onze blog? Bel dan gerust, wij komen graag in contact!

Amsterdam 020 638 27 28
Leeuwarden 058 216 15 82
Groningen 050 526 88 84
Zwolle 038 421 21 18
Eindhoven 040 303 08 84

Bos, T.(2020, 23 april). Het leven na corona: online onderwijs blijft. PW. https://www.pwnet.nl/organisatie-strategie/blog/2020/04/het-leven-na-corona-online-onderwijs-blijft-10134236?io_source=www.google.com&_ga=2.146423796.1395707970.1620160579-1820901145.1620160579

Trouw. (2020, 13 november). Werkgevers twee dagen thuiswerken wordt de norm dus de vergoedingen moeten veranderen. https://www.trouw.nl/economie/werkgevers-twee-dagen-thuiswerken-wordt-de-norm-dus-de-vergoedingen-moeten-veranderen~be95e63d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 

 

foto

Wij werken al een aantal jaren tot volle tevredenheid samen met Remco Bolt. Hij is betrokken en deskundig.
Remco heeft meerdere wervingstrajecten op een professionele manier voor ons uitgevoerd.

Ruma Rubber