Meewerken aan een van de grootste bouwprojecten van Noord-Nederland; een interview met Martino Minnema

17 nov. 2020

Martino Minnema is sinds 2019 werkzaam als bouwdirectievoerder bij het nieuwbouwproject de Feringa Building van de Rijksuniversiteit Groningen. De Feringa Building is de vervangende nieuwbouw voor de Faculteit Science en Engineering. Het huidige gebouw stamt uit de eind jaren 60 en kan niet aan de behoeftes voldoen die de dag van vandaag vraagt. Upgraden of renoveren was hier geen optie omdat het niet aan de maatstaven van de toekomst kon voldoen, daarom is er besloten om vervangende nieuwbouw te realiseren. Een enorme, interessante opdracht waar wij graag meer over willen weten en Martino graag meer over wil vertellen. Helaas was dit niet mogelijk op de plek van de Feringa Building, maar online op ons kantoor in Groningen onder het motto “gelukkig hebben we de foto’s nog”. 

In 2019 is Martino via Headhuntersteam terecht gekomen bij een van de grootste bouwprojecten van Noord-Nederland. Na enkele gesprekken met de projectmanager van dit project is Martino als een van de directievoerders aangesteld. Samen met de projectmanager vanuit de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de assistente directievoering en nog een andere directievoerder realisatie zorgt Martino ervoor dat het bestek (de omschrijving van het uit te voeren bouwwerk) van het bouwproject wordt nageleefd. 

20201028_113810 - kopieOm te beginnen, wat is precies de rol van Martino binnen het directieteam?

Martino is de coördinator tussen de adviseurs, hij zorgt voor de bewaking en naleving van het contract (bestek) en beoordeelt financiële meer en minderwerken aan de hand van contractstukken. Hiernaast doet hij de aansturing van de vervolgprocessen. Hij werkt zoals bovengenoemd in opdracht van de RUG aan het project de Feringa Building. Deze specifieke naam voor dit gebouw komt niet uit de lucht vallen: 

“Het project is genoemd naar Ben Feringa. Ben Feringa is een Nederlands chemicus, verbonden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2016 won Feringa de Nobelprijs voor de Scheikunde gedeeld met Jean-Pierre Sauvage en Fraser Stoddart, voor hun onderzoek naar moleculaire nano machines.”

Hoewel de realisering van de Feringa Building een enorm project is waar veel verschillende werkzaamheden bij komen kijken, heeft Martino een redelijk afgebakende opdracht. Namelijk, de naleving van de overeenkomst, bewaking van het bouwbudget en zorgdragen zodat de gecontracteerde aannemers binnen de gestelde kaders hun opdracht uitvoeren. Hiernaast neemt hij het toezicht namens de opdrachtgever op zich voor derden uit te voeren werken en de controle op naleving van de overeenkomst. Hij geeft duidelijk aan dat dit niet de functie is van opzichter, het gaat hier echt om de bewaking van de kwaliteitscriteria. 

“Het gaat hier echt om de bewaking van de kwaliteitscriteria” 

Zoals op de foto’s te zien is, is het een groot project waar veel verschillende partijen bij komen kijken. Op het moment werken circa 180 mensen aan het project, dit zal groeien naar circa 500 mensen in de daadwerkelijke uitvoering. Het project beslaat ca 64.000 m2 en ca 150.000 m2 aan terrein oppervlak. 

Wanneer moet het project Feringa gereed zijn?

Veel bouwprojecten hebben een streefdatum om af te zijn, voor de Feringa Building is de verwachting om in mei 2024 gereed te zijn. Waarna er nog vier maanden verhuisd wordt van het bestaande gebouw naar de nieuwbouw. De bestaande bouw blijft niet staan, deze zal gesloopt worden.

Het is bekend dat veel bouwprojecten uitlopen, op de vraag of dit project binnen budget en tijd zal worden afgerond antwoordt Martino vastberaden het volgende:

“Uiteraard is budget in combinatie met tijd belangrijk, maar nog belangrijker is de gewenste eindkwaliteit wat je krijgt voor het budget. Kwaliteit is dat wat je krijgt voor het beschikbare geld. De Feringa Building staat er voor de komende 50 jaar en dient de top van Universitair Onderzoek van Europa te zijn.”

Martino is inmiddels al bijna 12 maanden werkzaam op dit project. Hij geeft aan dat het een zeer dynamisch project is. Nog niet alle aanbestedingen waren gedaan en dit vergde dan ook aannames in tijd, ten opzichte van alles, moesten worden gedaan. De grootte van het project in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt hebben ook aannemers intern een moeilijke taak te volbrengen. Er moet worden ingeleefd in een project om alles op sterkte te krijgen. Dit vraagt veel van alle partijen om de gezamenlijke doelen te realiseren 

20201012_131550 - kopieMartino geeft aan het volgende geleerd te hebben in de eerste 12 maanden: 

“De organisatie van een bouwproces is een tijdelijke organisatie. In relatief korte tijd wordt veel kennis en kunde bij elkaar gebracht. Alle betrokkenen hebben hun eigen invalshoek, kennis en expertise. Op dat moment zijn er veel contactpersonen met als risico dat gedeelde informatie versnipperd raakt. Dus dan wordt het belangrijk om de informatie centraal te houden en objectief te analyseren. Daarin zijn de contract stukken leidend. Daarom hebben wij al vrij snel een bepaalde structuur aangebracht in de informatie stromen om dit beheersbaar te krijgen.” 

Hij geeft hiernaast aan dat het inleven in een project veel tijd kost. “Je zou graag meer tijd willen hebben/krijgen om het je eigen te maken. Helaas is de praktijk weerbarstiger. Je bent op een rijdende trein gesprongen: de bouw is namelijk al gestart en de molen is gaan draaien”. Door zijn jarenlange ervaring in de bouw had hij al vrij snel geanalyseerd waar de schoen wrong. Het was alleen in het begin het zoeken naar de bekende “waar ligt de waarheid”.

“Je bent op een rijdende trein gesprongen: de bouw is namelijk al gestart en de molen is gaan draaien” 

Martino maakte een vrolijke, enthousiaste en geïnteresseerde indruk. “Niet iedereen kan een functie in de directie van een groot bouwproject bekleden”. De vaardigheden waarover een directievoerder moet beschikken zijn volgens Martino niet in een notendop te benoemen. “Bij dit soort projecten spelen vele facetten een rol. Je hebt te maken met een ontwerpteam die stukken heeft gemaakt waarin veel historie verborgen ligt. Iedere nieuwe persoon heeft deze historische kennis niet in huis en moet dit lezen en begrijpen vanuit de bestekstukken. Interpretatie speelt hierin een grote rol.” Je moet veel bouwervaring hebben, Martino heeft inmiddels 38 jaar ervaring, in de voorbereidende kant (het ontwerp en de engineersfase). Deze ervaring is onontbeerlijk om succesvol te kunnen acteren binnen dit soort grote utiliteitsprojecten.  Hiernaast is het ordenen van de vele informatie in een heldere structuur van belang. Je moet je afspraken nakomen, en de uitvoerende partijen moeten op jou aankunnen. 

Het Coronavirus is, helaas, nergens meer weg te denken, ook niet bij de werkzaamheden van de Feringa Building. Hoewel Martino het geen crisis wil noemen, heeft het Coronavirus ook hen in haar greep. Vergaderen op afstand vraagt bijvoorbeeld veel extra inspanningen. “Besprekingen zijn ervoor om elkaar duidelijk te maken wat wordt bedoeld met tekeningen, details of omschrijvingen. Normaal leg je dit soms 1 op 1uit en wijs je zaken en voorbeelden aan bij een project in uitvoering. Je stemt heel vaak praktische zaken bilateraal af of je loopt even naar elkaar toe. Nu moet dat via een videopresentatie en andere digitale middelen. Je merkt dat men elkaar niet altijd goed begrijpt”. De besprekingen duren hierdoor veel langer en zijn niet altijd even efficiënt. “Het leert een andere manier van online presenteren. Anders denken dat zeker.”

“Het leert een andere manier van online presenteren. Anders denken dat zeker.”Bouwplaats Feringa Building

In 2024 is volgens de planning de Feringa Building af. Nu rest de grote vraag, wanneer is het bouwproject een succes? Martino geeft aan dat dit doel is bereikt als de directie het gebouw realiseert binnen de gestelde criteria. 

“Ik hanteert daarbij het GOTIK-principe; Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. 

  • Geld: Binnen het beschikbare budget blijven
  • Organisatie: de bouwprojectorganisatie
  • Tijd: conform de vastgestelde planning 
  • Informatie: het Centrale bestuur dient geïnformeerd te worden vanuit de bouwpraktijk voor te nemen besluiten en omgekeerd dienen ook de aannemers tijdig geïnformeerd te worden ten aanzien van de benomen besluitvorming.
  • Kwaliteit: de kwaliteit is vastgesteld in de goedgekeurde contractstukken. Aan ons als directie de taak de verlangde kwaliteit te bereiken. “ 

 

“Het project is succesvol wanneer het gebouw functioneert zoals het is bedacht.”

In dit speciale gebouw worden veel onderzoekslaboratoria gebouwd. Dit betekent dat er hoogwaardige technische installaties zijn ontworpen. Doormiddel van meet- en regeltechniek worden veel functies aangestuurd op het gebied van een specifieke functionaliteit maar ook op het gebied van veiligheid en signalering. “De randvoorwaarden zijn natuurlijk; geld = budget, tijd = planning en kwaliteit = heb je gekregen wat er in het bestek staat?”.

Het bovenstaande interview laat zien hoe groot het bouwproject van de Feringa Building is en wat hier allemaal bij komt kijken. Veel interessante facetten en uitdagende succescriteria, iets waar wij van onder de indruk zijn. 

Wij zijn inmiddels een jaar onderweg en merken dat Martino zijn plek heeft gevonden. Sterker nog het is fantastisch om te zien waar sommige professionals via Headhuntersteam terecht komen. Dagelijks zijn onze consultants intensief bezig met het creëren van kansen en het gestalte geven aan ambities van kandidaten.  Ben jij nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen bieden? Neem contact op om samen te sparren over de kansen die er liggen voor jou. 

Amsterdam: 020 638 27 28
Leeuwarden: 058 21 61 58
Eindhoven: 040 3030 08 84
Zwolle: 038 421 21 18
Groningen: 050 526 88 84

foto

Na 11 jaar vond ik mijn intrinsieke motivatie niet meer bij mijn werkgever. Hoe nu verder?

Na enige tijd vacatures in de gaten te houden, ben ik bij Headhuntersteam uitgekomen voor een vacature waarvoor zij de werving en selectie verzorgden. Hier dacht ik mijn passie weer in terug te kunnen vinden. Na een goed gesprek waarin we in zijn gegaan op de functie maar zeer zeker ook verdieping is gezocht in de persoon, zijn we tot de conclusie gekomen voor de functie te gaan. Door deze aanpak en goede begeleiding zijn de gespreken succesvol verlopen en heb ik de baan gekregen.

Ik wil Headhuntersteam bedanken. Vooral de aanpak op relatie is zeer te prijzen en schept een band.

Robert Rus