Van Groningen tot Eindhoven van Amsterdam tot Zwolle

2 jul. 2020

Van Groningen tot Eindhoven en van Amsterdam tot Zwolle. Met het uitgebreid netwerk aan vestigingen heeft Headhuntersteam een landelijke dekking, korte lijntjes en een dienstverlening die weet wat er bij jou in de regio speelt. Specifieke regionale kennis is een vereiste die elke consultant bezit. In de ene regio is de arbeidsmarkt ruimer dan in de andere regio’s. Daarnaast is er in de afgelopen jaren een economische groei ontstaan, waardoor binnen regio’s nieuwe mogelijkheden ontstaan. Wij hebben gemerkt dat het goed is om dichtbij de kandidaten en opdrachtgever te staan. Kandidaten die uit een specifieke regio komen zullen zich sneller laten bemiddelen door bedrijven uit diezelfde regio, daarom hebben wij gekozen voor vijf fysieke locaties in Leeuwarden, Zwolle, Eindhoven, Amsterdam en een hoofdkantoor in Groningen. 

Regio Noord

De verschillen tussen de steden en het platteland zijn nergens zo groot als bij de Noordelijke provincies; Groningen, Friesland en Drenthe. Als je steden als Groningen en Leeuwarden gaat vergelijken, met het gebied in Noord-Groningen zie je zowel dat de demografie, cultuur, vergrijzing en opleidingsniveau enorm verschillen. Het platteland heeft steeds meer vergrijzing en een leegstroom van jong opgeleide kandidaten. Die jong opgeleide kandidaten zie je enorm naar regio’s trekken waar zij wel die juiste  aansluiting vinden. Daarnaast zijn er grote welvaart verschillen tussen stad en platteland. Bedrijven gevestigd in de steden hebben een zodanige groei, met name door de toekomst gerichte investeringen, waardoor deze bedrijven nog aantrekkelijker worden voor nieuwe (jonge) medewerkers. Hierdoor groeit de welvaart voornamelijk in de steden. 

Regio West / Midden

In het Midden en Westen van Nederland zie je een enorme groei van kandidaten, met name hoogopgeleide starters, vestigen zich graag in deze regio’s. Daarnaast zien wij ook een zodanige stijging in flexmedewerkers. Hoogopgeleiden zonder een hypotheek durven voor een flexibele functie te gaan die voldoet aan al hun gestelde eisen. Eigen ontwikkeling is belangrijker dan zekerheid. Echter is er ook een keerzijde van deze arbeidsmarkt. Sollicitanten die op de wat lagere niveaus bewegen kunnen steeds lastiger een baan vinden omdat de werkgevers  hun vacatures steeds ‘hoger’ invullen en de opleidingseisen omhoog bijstellen. Hierdoor worden goede mbo-kandidaten gepasseerd. Als we kijken naar medewerkers vanaf 50 jaar zijn er in deze regio wel meer kansen vergeleken met andere regio’s in Nederland.  

Regio Oost

Steden als Zwolle, Arnhem en Apeldoorn hebben een enorme aantrekkingskracht voor werkzoekenden. Deze regio biedt namelijk een verscheiden aanbod van sectoren aan, van zakelijke dienstverlening tot techniek. Daarnaast heeft deze regio enkele universiteiten en hogescholen waarmee jong talent zich binnen de stadgrenzen bevindt. Veel starters blijven daarom na hun studie nog hangen in de stad en vinden snel een geschikte baan. Echter kent deze regio nog wel schaarste op de arbeidsmarkt, met name op het gebied van onderwijs, ICT en techniek. Net als in Noord Nederland kampt deze regio met grote verschillen in welvaart echter zijn deze verschillen minder groot dan in het Noorden. Bedrijven op het platteland focussen zich minder op (technische) ontwikkelingen waardoor het aantrekken van jong talent zich bemoeilijkt. Veel starters met competenties en ambities vertrekken naar gebieden met diversiteit aan bedrijven waarbij innovatie en groei hoog in het vaandel staan.  

Regio Zuid

De optimale ligging van Noord-Brabant en Limburg zorgt voor een enorme toename van de logistieke sector. Deze sectoren zijn volop bezig met het digitaliseren en robotiseren van de bedrijfsprocessen. Waardoor de laagopgeleide kandidaten achterop dreigt te raken. Daarnaast is er een enorme schaarste aan gekwalificeerd personeel. Hierdoor schakelen steeds meer bedrijven arbeidsmigranten in vanuit Duitsland. Maar ook steeds meer Nederlandse medewerkers gaan op zoek naar functies in Duitsland. De grenzen vervagen langzamerhand. Door de opstaande vacatures in te vullen, verschuiven de harde competenties naar de meer persoonlijke competenties. Met name in Eindhoven is er een enorme behoefte aan vacatures in de technologie sector. Toch zijn steeds meer hoger opgeleiden, die op zoek zijn naar een baan in het Midden van Nederland bereid om voor een opdrachtgever aan het werk te gaan in Noord-Brabant.

Onze regionale aanpak

Map HHTDoor de regionale aanpak staan wij dichtbij de kandidaten en opdrachtgevers. In elke regio spelen zich weer andere actoren af, waardoor korte lijntjes en kennis van de arbeidsmarkt een rol speelt om op de vraag en aanbod te kunnen inspelen. In Nederland heerst er een enorme schaarste op het gebied van (civiele) techniek en ICT, waardoor inzicht in de arbeidsmarkt een vereiste is. Door advies en ondersteuning aan te bieden, geven wij bedrijven een realistisch advies in de arbeidsmogelijkheden. Wij hebben zicht op waar de juiste kandidaten zich bevinden en hoe  zij benaderd willen worden. Soms zijn de profieleisen niet haalbaar, waardoor organisaties hun profieleisen moeten bijstellen, om toch de juiste medewerkers aan te kunnen trekken. Wij zien dat naast de harde eisen als opleidingsniveau, de persoonlijke ontwikkeling en ervaringen steeds belangrijker worden in het werkveld. In regio Noord ligt de focus op het benutten van de vergrijzing. Het inzetten van meerdere generaties zorgt ervoor dat de kennis van de oudere generatie behouden blijft en dat de jongere generatie een waardevolle basis hebben. In het Westen en Midden van Nederland spelen wij in op de flexmedewerkers door, naast vaste contracten aan te bieden, ook interim opdrachten aan te dragen. Persoonlijk advies is leidend voor zowel kandidaten als opdrachtgevers. Als intermediair houden wij ons dagelijks bezig met de ideale match tussen enerzijds de ambities en mogelijkheden van onze kandidaten en anderzijds de specifieke eisen die onze opdrachtgever aan een bepaalde vacature heeft gesteld. Een regionaal netwerk en persoonlijk contact is hierin een essentiële voorwaarde. Door regionaal met elkaar in gesprek te gaan zal de uitkomst van een goede match vaak beter zijn. Immers je kent elkaar en weet wat belangrijk is voor sollicitant en opdrachtgever.


Ben jij benieuwd naar jouw mogelijkheden en wil je persoonlijk advies? Neem dan contact op met het kantoor bij jou in de regio:
 
Amsterdam: 020 638 27 28
Leeuwarden: 058 216 15 82
Eindhoven: 040 303 08 84
Zwolle: 038 421 21 18
Groningen: 050 526 88 84

Geïnspireerd op: Visie op werk. Regionale verschillen op de arbeidsmarkt. Start People. 

foto

Na een grondige intake waar Simon ook dieper op de persoon zelf inging kon hij een goed beeld schetsen wat geschikt voor mij was om een volgende stap in mijn loopbaan te maken. Ik voelde mij daar goed in thuis en Simon kan het goede uit de mens halen. Simon was mijn vaste contactpersoon bij Headhuntersteam en hij schakelde snel en is en was goed bereikbaar. Gaf goede tips en heeft mijn professioneel begeleid. Hierdoor snel een leuke baan gevonden.

Pieter Rondaan